Wat is doping? Wat mag wel en wat mag niet ?

Jammer genoeg moeten we constateren dat doping in het wielrennen nog steeds voorkomt. De media smult er gigantisch van, maar voor de sport is het in veel opzichten een drama. Niet alleen voor de sporter in kwestie, deze wordt immers na een betrapping voor een bepaalde tijd geschorst. Ook voor het team, dat imagoschade zal ondervinden, voor sponsors die niet op een dergelijke manier in de media willen komen, maar ook collega-wielrenners die wellicht een overwinning is ontnomen. Toch doet het wielrennen er heel erg veel aan om dopinggebruik terug te dringen. Waarschijnlijk is er geen andere sport die zoveel moeite en zeker geld pompt in het terugdringen van dopinggebruik. Maar wat is doping nu eigenlijk?

Doping Definitie

Het beantwoorden van deze vraag is zeker niet eenvoudig. Toch zal ik het in dit artikel proberen te doen. Voor een omvangrijker antwoord en zeker een officieel antwoord verwijs ik echter graag door naar de site van de Nederlandse Dopingautoriteit.

Een eenvoudig antwoord is: "Het gebruiken of toepassen van stoffen en methoden die verboden zijn door het WADA (Wereld Anti-Doping Agentschap)." Dit is echter zeker niet volledig. Kijk bijvoorbeeld naar het voorbeeld van Ivan Basso. Deze is een aantal jaren geleden voor twee jaar geschorst, maar is nooit betrapt op het gebruik van verboden producten. Ook het toepassen van verboden methoden is bij hem nooit vastgesteld. Wel is een 'poging tot' bij hem vastgesteld. Er is immers zijn bloed aangetroffen in het laboratorium van de heer Fuentes.

WADA Definitie

Het WADA hanteert dan ook als definitie: "Een overtreding van een of meer bepalingen uit het dopingreglement.” De bepalingen die daarbij gegeven worden zijn: Aanwezigheid van verboden stof(fen) en/of verboden methode(n);

 • (Poging tot) het gebruik van verboden stof(fen) en/of verboden methode(n);
 • (Poging tot) gebrekkige medewerking;
 • Gebrekkige informatieverstrekking;
 • (Poging tot) manipuleren;
 • (Poging tot) bezit;
 • (Poging tot) handel;
 • (Poging tot) toediening;
 • Voor minder valide sporters geldt het verbod op ‘boosting’.

Om te bepalen of een stof of methode op de dopinglijst komt te staan moet voldaan worden aan minimaal twee van de volgende drie criteria:

 • (mogelijk) prestatiebevorderend;
 • (mogelijk) schadelijk voor de gezondheid;
 • In strijd met de 'Spirit of Sport'.

Welke stoffen en methoden staan er nu op de dopinglijst?

Om hierin volledig te zijn is de dopinglijst voor 2010 hier te downloaden. UPDATE: De 2011 lijst staat nu ook online en is hier te downloaden. Dit is de dopinglijst zoals deze door het WADA is opgesteld, en door de Nederlandse Dopingautoriteit is vertaald. Voor 2011 zal er dus een nieuwe lijst komen. De dopinglijst bevat dus verboden stoffen en methoden. Daarnaast is er een uitgebreide lijst met verboden stoffen hier te downloaden. Deze is iets uitgebreider dan de dopinglijst, omdat hier echt de chemische stoffen opstaan.

Wat als een sporter nu ziek is?

Ook een sporter kan een ziekte hebben waartegen gewoon medicijnen bestaan. Deze medicijnen kunnen echter op de dopinglijst staan. Het zou aan onmenselijk grenzen om deze sporters deze medicijnen te ontzeggen. Ieder mens en dus ook sporters hebben immers altijd het recht om zichzelf zo goed mogelijk te verzorgen. Een sporter die een schimmelinfectie krijgt moet gewoon de gelegenheid krijgen zich hiertegen te behandelen. Ook zaken als allergieën, acne, aambeien, diarree, koortslip, eczeem en ga zo maar door, komen bij alle mensen voor en zijn behandelbaar. Ook sporters kunnen een chronische aandoening/ziekte hebben die heel goed behandelbaar is. Voorbeelden zijn o.a. diabetes mellitus, epilepsie, angst, astma/bronchitis, migraine, slaapstoornis.

In alle bovenstaande gevallen mag een sporter natuurlijk gewoon medicijnen gebruiken. Dit valt onder het eerder genoemde recht om jezelf te verzorgen. Wat dan wel moet gebeuren (niet in alle gevallen, maar navragen kan natuurlijk geen kwaad) is het aanvragen van een dispensatie.

Dispensatie

Dit is een verklaring waarin de sporter toestemming krijgt om een medicijn te mogen gebruiken. Deze dispensatie wordt gegeven door een commissie van onafhankelijke artsen. Een lijst met medicijnen waarvoor (mogelijk) dispensatie nodig is, is hier te downloaden.

Acute Medische Noodgevallen

In acute medische noodgevallen (bijvoorbeeld als een wielrenner na een zware val een bloedtransfusie nodig heeft) mag de sporter natuurlijk medische hulp krijgen. Het is dan natuurlijk niet mogelijk om eerst dispensatie aan te vragen. Wat dan wel belangrijk is, is dat de sporter (of diens arts) binnen 10 dagen alsnog dispensatie aanvraagt. De sporter zal dan met terugwerkende kracht dispensatie worden verleend. Hierbij geldt natuurlijk wel dat de sporter moet kunnen aantonen dat het medisch gezien noodzakelijk was/is dat hij of zij het medicijn gebruikt.

Besluit

Met dit artikel is geprobeerd duidelijk te maken wat doping is en in welke gevallen sprake is van doping. De hierbij aangegeven downloads gelden alleen voor 2010 en zijn dus aan verandering onderhevig. Dit artikel geldt dus alleen 'ter informatie'. Voor officiele doping gerelateerde zaken verwijs ik graag door naar de eerder genoemde Nederlandse Dopingautoriteit en het WADA.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Zoeken

Sponsored Links