Plotselinge hartstilstand tijdens het fietsen

Helaas horen we het te vaak. Een wielrenner (al dan niet tijdens een wedstrijd) krijgt een hartaanval / hartstilstand en sterft. Elk jaar sterven in Nederland tussen de 200 en 400 wielrenners. In dit artikel gaan we in op wat de dieper liggende oorzaak hiervan is, hoe groot de kans is dat je dit krijgt en de kans dat je het overleefd.

Wat gebeurt er eigenlijk, medisch gezien?

Allereerst is er een verschil tussen een hartaanval en een hartstilstand. Bij een hartaanval sterft een deel van de hartspier af als gevolg van een onderbreking van de bloedtoevoer. Een hartaanval ontstaat vrijwel altijd doordat zich in de kransslagader een bloedstolsel bevindt. Dit bloedstolsel heeft zich dan verplaatst en blokkeert de bloedtoevoer volledig. Bij een hartstilstand stopt het hart acuut met kloppen, waardoor er helemaal geen bloeddoorstroming meer is.

Is plotseling ook echt plotseling?

Veel nabestaanden van slachtoffers die als gevolg van een hartstilstand of hartaanval tijdens sporten zijn overleden hebben zich achteraf enkele belangrijke zaken weten te herinneren. Vaak klaagde het slachtoffer in de dagen en weken voorafgaand aan het overlijden zaken als pijn op de borst, plotselinge kortademigheid, duizeligheid, hartkloppingen of vage klachten zoals moeheid en overmatig zweten. Klachten die het slachtoffer voorheen niet had en die dus eigenlijk een stille voorbode waren van het naderend onheil.

Sportmentaliteit - Hoort pijn niet bij sport?

Sporten en zeker wielrennen gaan samen met afzien en af en toe spierpijn. Dat hoort erbij. Wielrennen is niet voor niets de zwaarste sport of het zwaarste sportberoep dat je kunt uitoefenen. Maar dan wel pijn en afzien tot bepaalde proporties. Rare en vage zaken zoals moeheid, overmatig zweten, kortademigheid en dergelijke horen daar niet bij en moeten als duidelijk signaal gezien en herkend worden.

Statistiek - Aantal slachtoffers

In Nederland vinden jaarlijks tussen de 200 en 400 sportdoden per jaar. Helemaal exact is dit niet bekend, omdat er niet echt een landelijk register is waar dit bijgehouden wordt. Statistieken op de bekende sportdoden levert het volgende op:

  • Sportdoden in de leeftijd tot 35 jaar overlijdt meestal aan aangeboren hartziekten zoals een verdikte hartspier, een afwijking in de hartkamer of hartklep.
  • Sportdoden boven de 35 jaar overlijden meestaal aan hartziekten zoals aderverkalking van de kransvaten.
  • De meeste sportdoden zijn mannen boven de 35 jaar en dus meestal als gevolg van een aandoening van de kransvaten.

Loop ik een risico?

Het niet helemaal bekend waarom sommige mensen een hartstilstand krijgen en anderen niet. Ook voor een hartinfarct is dit niet helemaal duidelijk. Sommige mensen zijn er vatbaarder voor dan anderen. Wel is bekend dat hartklachten vaak erfelijk zijn. Daarnaast is bekend dat het voorkomen van hartklachten ook te maken heeft met de levensstijl van mensen. Hartklachten kunnen vermindert (en misschien voorkomen) worden door:

  • Niet roken
  • Weinig vet eten
  • Gewicht op peil houden
  • Lichaamsbeweging
  • Gebruik medicijnen bij verhoogde bloeddruk

Elke arts zou beweren dat bewegen goed is, maar bij sportdoden is deze beweging juist de oorzaak ervan dat een bloedpropje zich verplaatst en op een bepaalde plek de bloeddoorstroming blokkeert. Maar over het algemeen moet natuurlijk gezegd worden dat sporten en bewegen goed is voor de gezondheid van mensen en dus ook de kans op hartklachten verminderd.

Voorkomen is beter dan genezen

Geen enkele arts kan na een test bepalen of iemand wel of geen hartinfarct of hartstilstand zal krijgen. Toch kan aan de hand van een aantal standaard vragen kijken of iemand een verhoogd risico heeft. Hierbij worden mensen onder de 35 jaar meestal getoetst aan de hand van vragen. Mensen onder de 35 jaar overlijden immers meestal vanwege aanwezige aangeboren hartziekten. Mensen boven de 35 jaar worden uitgebreider getest. Dit gebeurt meestal aan de hand van een inspanningstest, waarbij een ECG en Echo van het hart wordt gemaakt. Met behulp van dit ECG kan het dichtslibben van de kransvaten bekeken worden. Een nog uitgebreidere test kan ook, waarbij teven bloed- urine- en longonderzoek plaatsvinden. Deze onderzoeken kosten geld, maar de meeste verzekeraars kennen wel een bepaalde vergoeding in het aanvullende pakket.

Is de dood te voorkomen?

Als iemand die een hartstilstaand heeft meteen gereanimeerd wordt, heeft deze een goede kans om te overleven. De aanwezigheid van een AED (Automatische Elektrische Defibrillator) kan deze kans natuurlijk enorm vergroten. Vaak zal een slachtoffer tijdens het fietsen echter aangewezen zijn op het kunnen defibrilleren van medefietsers, aangezien een AED niet snel genoeg ter plaatse is. De meeste slachtoffers vallen in de eerste twee uur nadat de hartstilstand of het hartinfarct is opgetreden.

Hartstilstand of hartinfarct gehad en dan?

Als na een hartaanval of hartinfarct de toestand stabiel is, worden vaak medicijnen voorgeschreven. Meestal zijn dit bloedverdunners, medicijnen tegen hartritmestoornissen en medicijnen tegen hoge bloeddruk. De meeste mensen die een hartinfarct hebben gehad zullen genezen. In veel gevallen volgt na een hartinfarct een dotteroperatie. (dotteroperaties gebeuren ook vaak preventief, dus zonder dat een hartinfarct heeft plaatsgevonden. Dit even om volledig te zijn en niet het idee te geven dat iedereen die gedotterd is ook een hartinfarct gehad heeft.) Iemand die een hartinfarct gehad heeft moet in principe weer kunnen terugkeren naar het leefpatroon zoals dat voor het hartinfarct was. Of dit lukt, heeft meer te maken met durf dan met de echte gezondheid. Veel slachtoffers zijn toch heel erg geschrokken en durven (vaak ook nog aangemoedigd door hun omgeving) slechts moeizaam hun oude (sport)ritme weer op te pakken. Toch is dit niet nodig. Als iemand een hartinfarct gehad heeft, eventueel gedotterd is en eventueel medicijnen ontvangt, is het juist aan te raden om weer te gaan sporten. Natuurlijk met mate, en langzaam de oude conditie proberen terug te krijgen. Zoals eerder gemeld is de sterfkans in de eerste twee uur na de hartstilstand of het hartinfarct het grootste. Elke maand die vervolgens voorbij gaat nemen de vooruitzichten op een gezonde toekomst toe.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Zoeken

Sponsored Links