Veiligheidscommissie in het wielrennen

In dit artikel wil ik stilstaan bij een idee dat via Twitter de wereld ingestuurd werd door @rikbmc. Dit is Rik Verbrugghe, ploegleider bij BMC. In deze korte tweet zegt Rik eigenlijk heel veel. Natuurlijk besteed de UCI veel tijd en aandacht aan veiligheid. Maar toch….doet de UCI wel genoeg en doen ze de juiste dingen om de veiligheid van de renners in een koers te waarborgen ? Moet men niet andere wegen bewandelen om deze veiligheid te verhogen ?

Oortjes

In dit artikel wil ik absoluut niet stilstaan bij het oortjes probleem. Toch is dit momenteel een belangrijk aspect dat genoemd wordt als men het heeft over veiligheid in het wielrennen. De UCI wil de oortjes afschaffen. De renners en wielerploegen vinden de oortjes noodzakelijk in het kader van de veiligheid. Meer over de argumenten voor en tegen de oortjes vind je hier. In de hele oortjes discussie zie je dat de UCI de regie van wielerkoersen stevig in handen wil hebben. Inbreng van de wielerploegen is niet gewenst en wordt krampachtig vermeden. Bepaalde beslissingen worden geforceerd doorgevoerd. Inspraak wordt niet geduld. Gedurende al meer dan een jaar wordt er gediscussieerd (terwijl de UCI vasthoud aan haar standpunt) over het al dan niet verbieden van de oortjes. In sommige koersen zijn ze al verboden, en het plan voor invoering in alle wedstrijden ligt klaar. Sterker nog, het wordt al ingevoerd. Hiermee worden wedstrijden spannender voor de kijker. Volgens de UCI tenminste. Veel kenners wagen dat te betwijfelen.

Veiligheid

Als gekeken wordt naar het aspect veiligheid kun je je afvragen of de UCI hier voldoende aan doet. Het recente voorval in de Giro met het tragische overlijden van Wouter Weylandt benadrukt dit maar weer eens. Natuurlijk zijn er in alle tijden renners overleden tijdens de koers. Een overzicht hiervan vind je hier. Toch zie je dat in het verleden daar vaak lering uit getrokken is. Een bekende maatregel is het verplicht stellen van de helm. Achteraf lijkt dit een heel logische beslissing, maar destijds was daar toch enige weerstand tegen. Niet voor niets is de helmplicht gefaseerd ingevoerd. Eerst goldt de helmplicht niet voor aankomsten bergop. Nu geldt het voor alle aankomsten. En terecht. Als je echter kijkt naar de maatregelen die de UCI neemt in het kader van veiligheid, dan zie je hier weer dezelfde krampachtige houding als bij de discussie over oortjes. Een vernieuwing/beslissing/maatregel wordt van binnenuit de UCI genomen. Inspraak, overleg en afstemming met wielrenners en wielerploegen is minimaal. Natuurlijk is die er wel, maar meer dan een adviserende/instemmende rol hebben ze in de praktijk niet.

Routes

In de Giro van 2011 is Wouter Weylandt in een afdaling om het leven gekomen. Bij een valpartij, waarbij hij met zijn trapper de muur raakte heeft hij het leven gelaten. Opmerkelijk hieraan is, dat Wouter kort voor deze etappe via een SMS heeft laten weten de route eigenlijk te gevaarlijk te vinden. Toch is hij vertrokken. Natuurlijk, wielrennen is zijn beroep. En hij was goed in zijn beroep. En dan doe je je werk. Met de bekende afloop als gevolg. Tijdens alle wielerkoersen wordt een route bepaald door de organisator. Deze organisator kijkt bij het bepalen van de route naar een aantal aspecten. Eén van die aspecten is veiligheid. Maar ook de haalbaarheid om met 200 renners een bepaald dorp, berg of wat dan ook te passeren wordt bekeken. En of de route interessant genoeg is om voldoende publiciteit (lees:kijkers) te trekken is heel erg belangrijk. Organisatoren van wielerrondes zijn namelijk commerciele instellingen die naast een leuke wedstrijd organiseren ook nog winst willen maken. Deze winst halen ze voor een groot deel uit de uitzendrechten. En die worden hoger naarmate de uitzendingen en dus routes spectaculairder zijn.

Veiligheidscommissie

De letterlijke tweet van @rikbmc was: "Think about it ? @UCI_cycling #Giro we need a security commission who's accept or refuse the road before the race start #procycling RIP WW" Hierin vraagt Rik eigenlijk om een veiligheidscommissie die een route moet goedkeuren, alvorens op deze route een wedstrijd gehouden mag worden. Deze commissie let puur en alleen op het aspect veiligheid. Ik vind dit een zeer goed idee, maar zie gelijk het probleem. Wie moet er namelijk in deze commissie zitten ? De wedstrijdorganisatie eigenlijk niet, want deze heeft strijdige belangen. De UCI alleen is eigenlijk ook geen goede zaak. Wielrenners zijn degenen die het gevaar lopen, dus zou er een afvaardiging namens de renners in moeten zitten. Wellicht een commissie waarin UCI leden zitten, met een aantal renners die er om toerbeurt voor een aantal jaren inzitten. Op die manier ontstaat een goede balans tussen renners en via de UCI de link naar de organisatoren. Belangrijk daarin is wel dat de UCI niet krampachtig dit vanuit de eigen organisatie moet willen oplossen. Juist de inspraak van renners is hierin belangrijk. En het allerbelangrijkste is dat deze commissie een veto recht krijgt op het aspect routes. Als zij een route niet veilig genoeg vinden en deze dus niet goedkeuren, dan moet deze ook niet toegestaan worden.

De UCI is echter bezig met een campagne om het wielrennen 'aantrekkelijker' te maken voor de kijkers thuis. Dit natuurlijk vanwege het commerciele aspect, zoals ook de organisatoren willen. Toch klopt dit mijns inziens niet helemaal. Een spectaculairder parcours wil niet zeggen dat je een spannendere wedstrijd krijgt. Hoe vaak is het niet voorgekomen dat een heel spectaculair en zwaar parcours een hele saaie aanloop van de wedstrijd betekende. Puur vanwege het feit dat renners de wedstrijd te zwaar vonden, en het in het begin dus rustig aan deden. En hoe vaak is een ogenschijnlijke makkelijke wedstrijd met een relatief saai parcours toch uitgelopen op een spannende strijd. Dit wordt uiteindelijk toch door de renners bepaald. Door de renners tot een bepaalde mate inspraak te geven op de veiligheid van een parcours kun je dit proces wel eerlijker laten verlopen.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Zoeken

Sponsored Links