Geld inzamelen voor een goed doel

Het fenomeen cyclosportieve verdwijnt langzaam naar de achtergrond vanwege de opkomst van fietstochten waar geld wordt ingezameld voor een goed doel. Gelukkig verdwijnen ze niet echt en blijven deze geweldig mooie tochten gelukkig bestaan. Talloze landen hebben echter uitdagingen voor goede doelen zoals de strijd tegen kanker, artsen zonder grenzen en dergelijke. In dit artikel leest U welke tochten er zoal zijn en voor welk goed doel ze gaan. Ook beschrijven we het succes van één van deze tochten en proberen we een verklaring te geven voor dit succes.

Welke tochten zijn er

Als we alleen al naar de tochten kijken die geld proberen in te zamelen voor de strijd tegen kanker, dan is het aantal best aanzienlijk. De focus kan per tocht een beetje verschillen. Sommigen halen geld op voor extra onderzoek in de strijd tegen kanker. Anderen halen juist weer geld op om slachtoffers van deze ziekte een leuke dag te bezorgen en weer anderen gaan juist naasten/mantelzorgers en nabestaanden van slachtoffers helpen in welke vorm dan ook. Hieronder een lijstje van tochten die door verschillende landen georganiseerd worden om geld op te halen in de strijd tegen kanker. Alpe D’HuZes - Nederland Ven2-4Cancer - België Seymour7-4Cancer - Canada TumbleUp4Cancer - United Kingdom Pocho - Costa Rica Denmark - Alpe D'Huez nog in ontwikkeling France - Cycling on the tourmalet nog in ontwikkeling Norway - Gjende4Life (Gjende Ridge) nog in ontwikkeling Het kan bij deze tochten bijna niet gek genoeg. Talloze keren de Alpe D'Huez opfietsen of de Mont Ventoux. Tour for Life, wat overigens geld bijeenbrengt voor Arsen zonder Grenzen organiseert zelfs een tocht waarbij in teamverband in 8 dagen vanuit Italië gefietst wordt naar Valkenburg waarbij 6 landen aangedaan worden (Italië, Frankrijk, Zwitserland, Luxemburg, België en Nederland). Doelstelling is natuurlijk zo veel mogelijk sponsoring bij elkaar te brengen. Voor elk team geld een minimaal sponsorbedrag.

Getallen alpe d'huzes, geweldige groei

De uitdaging

Waar de uitdaging voor de 'gewone' cyclosportieve tochten vooral in het sportieve aspect zitten, op de dag zelf maar natuurlijk ook in de voorbereiding, ligt bij de sponsortocht de uitdaging ook nog eens in het ophalen van het benodigde geld. Deze tochten stellen namelijk een toelatingseis in de vorm van een minimaal geldbedrag dat per deelnemer of per team opgehaald moet worden voordat men mag meedoen. De bovenstaande tabel met opgehaalde bedragen voor Alpe D’HuZes van de afgelopen jaren toont aan dat hier inmiddels enorme bedragen mee gemoeid zijn.

Geld bijeen brengen / sponsoring

Om dit benodigde geld bij elkaar te krijgen worden door de deelnemers tal van initiatieven ontplooid. Populair zijn de inmiddels bekende spinningsmarathons die in tal van sportcentra georganiseerd worden. Daarnaast zijn lezingen door bekende (oud)sporters erg populair. Daar mag dan door betaling van entreegeld naar toegegaan worden. Tijdens en na deze lezing wordt dan nog gevraagd voor een additionele bijdrage. Ook gewone geldsponsors zijn erg handig. Deze krijgen dan vaak hun logo afgebeeld op het shirt dat de deelnemers op de dag zelf en tijdens hun trainingstochten dragen. Sommige deelnemers hebben geen moeite om het benodigde geld bijeen te brengen. Anderen wat meer. Vaak zie je dat daarom teams gevormd worden, waarbij het netwerk van de ene deelnemer ervoor zorgt dat ook een andere deelnemer aan zijn/haar verplichting kan voldoen. Tijdens de eerste Alpe D’HuZes avonturen waren de initiatieven bijna allemaal 'fiets-gerelateerd'. Die rek is er inmiddels wel een beetje uit, en op dit moment ontstaan ook initiatieven die weinig tot geen relatie met fietsen hebben. Ook geen probleem natuurlijk. De link richting kanker is de echte bedoeling en bijna iedereen kent wel iemand die kanker heeft, gehad heeft of er aan overleden is.

Succes van deze tochten

Blijft onbeantwoord waarom dit soort tochten toch zo enorm populair zijn. Niet alleen zijn er dus veel mensen die dit soort extreme sportieve uitdagingen aan gaan, maar er zijn blijkbaar dus ook genoeg mensen en bedrijven die geld over hebben voor dit soort initiatieven. Laten we beginnen met het eerste. Waarom zijn er zoveel mensen bereidt om niet alleen op sportief vlak zo enorm af te zien maar ook om de financiële uitdaging aan te gaan? Als we kijken naar het gross van de deelnemers, dan zijn dit 35-ers of ouder. Mensen die vaak hun carrière/loopbaan en hun privé goed op de rit hebben. Mensen die ook al enkele jaren min of meer geaccepteerd hebben dat ze geen topprestaties op competitief niveau meer zullen neerzetten. Mensen die vanuit hun omgeving misschien toch wel vreemd bekeken worden. Wie fietst er immers voor zijn plezier meer dan 10.000 kilometer per jaar? Dat doe je toch alleen als je hier geld of wedstrijden mee kunt verdienen. Dat laatste lukt niet meer, maar dat eerste is misschien nog wel mogelijk. Niet voor de fietser in kwestie zelf, maar dan voor een goed doel. Op die manier rechtvaardigt dit het vele trainen dat deze deelnemer doet. Als bovenstaande de verklaring is, dan is het eigenlijk een beetje een soort van mid-life crisis die een dergelijk initiatief op de been helpt. Nu klinkt bovenstaande misschien erg negatief ten opzichte van deelnemers aan dit soort initiatieven, maar dat is zeker niet de bedoeling. Als deze tochten er niet waren fietsten deze mensen ook zoveel. Nu brengen ze er ook nog veel geld voor een goed doel mee bij elkaar. Prima toch. Hopelijk kunnen ze al deze activiteiten goed combineren met hun werk en hun thuissituatie. Dan heeft er verder toch niemand last van? En wie weet, hopelijk slagen deze organisaties in hun doel en is over 10 jaar kanker wellicht een ziekte waarmee je kunt leren leven. Niet eentje waar je nog steeds dood aan gaat. De reden dat veel mensen en bedrijven hier geld voor over hebben ligt waarschijnlijk in het maatschappelijke. Als vrienden of kennissen die een persoonlijke relatie hebben met het goede doel, dan durf je bijna niet te weigeren om hier een bedrag aan te sponsoren. Voor bedrijven is het maatschappelijke karakter ook aantrekkelijk. Niet alleen richting klanten maar ook naar je eigen medewerkers.

De toekomst

Als je de cijfers van de Alpe D'HuZes ziet, kun je niet anders dan concluderen dat er ergens een plafond moet zijn in de aantallen mensen en bedragen die ermee gemoeid zijn. Nog meer mensen op één dag de Alpe d'Huez opsturen is op een bepaald moment niet meer verantwoord. En daarmee bereikt deze stichting op een bepaald moment een plafond. Wel zouden er meer van dit soort initiatieven kunnen ontstaan voor andere goede doelen. Of collectes en overige inzamelingen voor soortgelijke goede doelen hier last van ondervinden doordat zij opeens minder geld ophalen is eigenlijk maar de vraag.

datumdeelnemersteamsopgehaald geld
6-6-2006 66 360,081.98
7-6-2007 69 9 1,043,155.11
5-6-2008 100 54 3,611,540.62
4-6-2009 1300 5,864,762.42
3-6-2010 2896 12,117,999.34
3-6-2011 4300 20,176,381.00
3-6-2012 8000 32.231.747,35

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Zoeken

Sponsored Links